Zondag 4 December 2016: Lichtervelde : Uitslagen U11

Deelnemers: Farah d’Haene, Quinten Declercq, Alexia Akkan, Edward Genoe, Niels Dupond, Cyriel D’Hooghe en Nora Fockaert

Coaches:  Paul De Deygere en Wouter Depoorter

Uitslagen:

Farah d’Haene 1e
Quinten Declercq 1e
Alexia Akkan 3e
Edward Genoe 1e
Niels Dupond 3e
Cyriel D’Hooghe 2e
Nora Fockaert 1e