Coronamaatregelen JCA

Deze richtlijnen worden opgesteld, rekening houdend met de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad, de gemeente Ardooie en de Vlaamse Judofederatie. Indien deze organen stengere richtlijnen uitvaardigen vervalt deze nota onmiddellijk. Judoclub Ardooie kan ten allen tijde wel strengere richtlijnen opleggen waar nodig.

De coach is ten allen tijde gemachtigd om richtlijnen, strenger dan deze nota op te leggen. Dit zowel naar de judoka’s als naar omstaanders.

Voor meer info, contacteer onze corona verantwoordelijke Koen De Vlieger via voorzitterjca@gmail.com .

Welke maatregelen nemen Judoclub Ardooie en hun trainers?

Vanuit Judoclub Ardooie willen wij op zoek gaan naar op welke manier we aan sport kunnen doen in tijden van corona. Binnen deze zoektocht is de veiligheid van iedereen prioritair. Wij willen wel benadrukken dat een 0% risico niet kan worden gegarandeerd. Het is dus de verantwoordelijkheid van elk  individueel lid om te beslissen of dit risico kan genomen worden. De club kan hier achteraf niet voor aansprakelijk gesteld worden.

  • onze trainers dragen een masker gedurende de trainingen en proberen 1,5m afstand te houden van de judoka’s
  • wij ontsmetten de matten en materiaal tussen alle trainingen door en proberen heel regelmatig de tatami te verluchten
  • we beperken de bubbels op de tatami volgens het advies van de vjf (U13: max. 50, +13: max. 20)
  • bij training met contact proberen we het aantal contacten te beperken door zoveel mogelijk in dezelfde groepjes te werken
  • door strikt bij te houden welke judoka’s aanwezig zijn op elke training kunnen wij in geval van een besmetting onmiddelijk iedereen binnen de bubbel verwittigen

Welke maatregelen worden van judoka's (en eventuele ouders) verwacht?

Deelnemen aan de trainingen kan enkel na het ondertekenen van de richtlijnen rond corona. Het document hiervoor kunt u hier terugvinden. We hebben hiervan ook papieren versies beschikbaar in de dojo.

Deelnemen aan een trainingen kan verder onder volgende voorwaarden:

  • Je hebt de laatste twee weken geen coronasymptomen gehad (koorts, hoesten, kortademigheid, vermoeidheid)
  • Je hebt geen koorts (= niet meer dan 37,5°C). We vragen aan judoka’s om dit zelf op voorhand te controleren
  • Je neemt geen deel aan trainingen mét contact binnen om het even welke andere sportclub (zie hier voor meer info)
  • Ouders betreden de dojo niet. De trainer wacht de judoka’s op bij de deur en voorziet ontsmetting voor hun handen.

We willen alle leden oproepen om ook in deze tijden de mooie waarden (zoals respect, vriendschap, fair play e.d.) van onze sport te behouden.

Judoka’s die zich niet houden aan de opgelegde maatregelen in deze nota of aan de richtlijnen van de coach zullen de toegang tot de training ontzegd worden met onmiddellijke ingang. We willen de veiligheid van alle deelnemers zo veel als mogelijk kunnen bewaren.

Het bestuur raadt judoka’s die behoren tot de risicogroep (op basis van leeftijd of onderliggende ziekte) af om nu al deel te nemen aan de trainingen. Het is de verantwoordelijkheid van elk individu om hier correcte info over te verschaffen aan de coach. Judoka’s die tot de risicogroep behoren en toch deelnemen, doen dit op eigen risico. Judoclub Ardooie kan hier achteraf niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Wanneer gaan de trainingen door? Moeten wij inschrijven?

Inschrijven voor de trainingen is momenteel zowel voor leden als initiaties niet langer nodig. Trainen kan opnieuw 2x per week vanaf groep 1. De aanwezigheden van de judoka’s worden genomen bij aankomst bij de training.

KLEUTERS:
– zaterdag, 10u – 11u

GROEP 1:
– woensdag, 17u30 – 18u30
– zondag, 9u30 – 10u30

GROEP 2:
– woensdag, 19u – 20u
– zondag, 11u – 12u

GROEP 3, recreatief:
– woensdag, 20u30 – 22u
– vrijdag, 19u30 – 21u

GROEP 3, competitie:
Ook de competitie groep van de derde groep gaat terug over naar 2 trainingen per week op maandag of dinsdag, en donderdag.

Bij wijzigingen in de maatregelen van de overheid kan dit aangepast worden. Om tijdig op de hoogte gebracht te worden bij eventuele wijzigingen, zie: “Hoe zorg ik er best voor dat ik geen belangrijke wijzigingen in de corona maatregelen mis?“.

Ik wens deel te nemen aan de initiaties, wat moet ik weten?

Initiaties voor nieuwe leden starten vanaf woensdag 2 september 2020. Je hebt recht op 8 gratis aanéénsluitende trainingen.
Kleuters vanaf de tweede kleuterklas kunnen starten vanaf zaterdag 5 september 2020. Zij hebben recht op 4 gratis aanéénsluitende trainingen.
Deelnemers zijn verzekerd voor de proeflessen.

Tijdens de initiaties heb je nog geen judopak nodig; gemakkelijke sportieve kledij volstaat.

Je komt gewoon langs tijdens één van de trainingen (zie “Wanneer gaan de trainingen door?”); inschrijven is niet nodig. Het papierwerk zal beschikbaar zijn aan de inkom en er zal ook iemand klaar staan om eventuele vragen te beantwoorden.
Na de reeks gratis proeftrainingen kies je geheel vrijblijvend of je al dan niet inschrijft bij onze club.

Zijn kleedkamers en douches toegankelijk?

De kleedkamers en douches zijn momenteel niet toegankelijk voor de eerste en tweede groep (en kleuters). Dit betekent dat alle judoka’s van deze groepen hun judo outfit reeds aan moeten hebben bij aankomst bij onze dojo! (voor initiaties is een judopak nog niet vereist)

Voor de derde groep (zowel recreatief als competitie) zijn kleedkamers en douches wel open. Deze worden na elke training door ons ontsmet.

Is de bar open? Kan ik blijven kijken tijdens de training?

Voor ieders veiligheid wordt de bar die uitkijkt op de tatami nog niet geopend. De ruimte is te beperkt om voldoende zitplaatsen te voorzien. Om dezelfde reden kunnen we niet toestaan dat ouders en sympathisanten in deze ruimte de training volgen. Wie dat wenst kan van op het grasveld buiten, achter de tatami, op veilige afstand eventueel de training volgen.

We bekijken wel samen met de gemeente de mogelijkheid om de grote zaal naast het judo lokaal te openen als bar, onder voorwaarden van de horeca. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Wat als ik naast judo ook nog een andere contactsport beoefen, of in verschillende judoclubs wil trainen?

De regels van de Vlaamse Judofederatie (vjf) zijn hierover duidelijk: trainen mét contact mag slechts in 1 club.

Citaat vjf: “Elke judoka mag slechts in 1 club trainen. Dit wil zeggen: 1 club waarbinnnen getraind wordt met contact (judo, jiu jitsu, …). Als federatie willen we zoveel mogelijk vermijden dat judoka’s club-, stads- of provinciegrenzen overschrijden om in meer dan 1 club te gaan trainen. De judoka’s die verkiezen aan de topsporttrainingen deel te nemen, blijven in die ‘bubbel’ dan ook trainen. Enkel contactloos sporten in hun eigen of een andere club kan dan nog.

Hoe zorg ik er best voor dat ik geen belangrijke wijzigingen in de corona maatregelen mis?

Wij monitoren voortdurend alle kanalen om zo snel mogelijk te anticiperen op eventuele wijzigingen in de corona maatregelen.

Nieuwe maatregelen en aanpassingen in trainingen worden steeds vermeld op deze website, waarvan we verwittingen via onze Whatsapp groep en (besloten) Facebook pagina.

Neem gerust contact met ons op met vermelding van de naam van de judoka om toegang te krijgen tot deze groepen.

GDPR: Wat gebeurt er met mijn gegevens na het ondertekenen van het document rond de corona maatregelen?

Wij hopen niet geconfronteerd te zullen worden met een besmetting onder onze leden. Indien dit wel het geval is, is de club in de toekomst verplicht om de namen en contactgegevens van aanwezige judoka’s en coaches door te geven aan de contacttracers.